קק"ל במאבקים סביבתיים

המאבק בתכניות הבנייה בהרי ירושלים

לקראת שנת 2015 החלו גורמי הפיתוח בהובלת רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי לקדם מחדש שורת תכניות בנייה שנדחו בעבר על ידי מוסדות התכנון, ומהוות איום סביבתי משמעותי על האזורים שממערב לירושלים ועל ערכי הטבע, הנוף, התרבות והמורשת שבהם, המהווים נכס ציבורי ייחודי. קק"ל הצטרפה לארגונים הנאבקים בתכניות אלה.

המאבק בהקמת קו חשמל עילי בעמק החולה

חברת החשמל מקדמת הקמת קו מתח עליון שיחצה את עמק החולה, בדרך לרמת הגולן. בקק"ל, רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע הסבירו כי קו כזה עלול לקטול מאות רבות של עופות מדי שנה, חלקם בסכנת הכחדה, ולפגוע באתר הטבע והתיירות מהמובילים בישראל, וקראו לחברת החשמל לקדם הטמנה של הקו מתחת לקרקע.  המאבק הסתיים בהחלטה להקים קו חדש שיחליף את הקו הקיים ושהקמתו לא תגרום לפגיעה אנושה בעמק החולה.

קק"ל נגד הקמת שלב ב' של חניון "חנה וסע" בחלקו הצפוני של יער בן שמן

מזה מספר חודשים מנהלת קק"ל מאבק משפטי במדינה ובחברות נת"י ונת"ע, נגד הקמת השלב השני של חניון "חנה וסע" בחלקו הצפוני של יער בן שמן. הקמת החניון במיקום המתוכנן תצריך כריתה של חלקת יער ותסכן את משתמשיו. הנושא ממתין להכרעה במשרד האוצר ובבג"ץ.

עמדת קק"ל בנושא הפקת נפט מפצלי שמן בחבל עדולם

בשנת 2011 נודע לקק"ל כי חברה מסחרית קיבלה זיכיון להקים מיזם להפקת פצלי שמן בחבל עדולם. קק"ל החליטה לבחון את נושא ההפקה של פצלי השמן בחבל עדולם באמצעות ועדה מקצועית - ועדת עדולם. דו"ח הוועדה אומץ במלואו על ידי הנהלת קק"ל בתאריך 9.6.2013.