התחממות גלובלית

 
נטיעה מדברית של לימנים בנגב.  צילום: ארכיון צילומי קק''ל

תרומת קק"ל למניעת התחממות כדור הארץ

קרן קימת לישראל היא הגוף המבצע של התנועה הציונית הפועלת בתחומי פיתוח הקרקע, ייעור וחינוך ציוני. במסגרת זו היא ממלאת תפקיד חשוב בהגנתם של השטחים הפתוחים ובטיפוחם. מדיניות קק"ל מבוססת על פיתוח בר-קיימא כדי להבטיח את איכות הסביבה לדורות הבאים בתחומי הפעילות שיפורטו להלן.

עמדת קק"ל בנושא שינוי האקלים

קק"ל, כארגון הירוק הגדול בישראל, תפתח תוכנית שאפתנית וולנטרית לצימצום הפליטות בפעילותה הארגונית תוך קביעת יעדי הפחתה הדרגתיים שיושגו באמצעות קידום בנייה ירוקה במשרדי הקק"ל, פיתוח ושימוש באנרגיות חלופיות, חיסכון באנרגיה ובמים,  תחבורת העובדים, הפחתת פסולת והפרדה במקור ועוד.

חשיבות העצים במניעת ההתחממות הגלובלית

פעילות הפוטוסינתזה (הטמעה) של העצים והיערות, היא עדיין הכלי היעיל ביותר של האנושות לעצירת משבר האקלים, ובישראל כמעט הכלי היחיד

מניעת תהליכי מדבור

קק"ל משקיעה משאבים רבים בעצירת התפשטות המדבר ושיקום שטחים שעברו תהליכי מדבור בפיתוח שיטות ייעור מדברי המבוססות על שיטות חקלאיות בהן השתמשו תושבי האזור בעבר.