ליערן, תשרי תשכ"ד, 1963, מס' 3


ליערן 1963 מס' 3
תוכן העניינים
דבר המערכת עמוד 73
תרומת עט לצומח העצי בישראל: אורן ירושלים - מ. בולוטין עמוד 74
הדברה כימית של עשבים ביער - י. קפלן עמוד 78
מזיקי האורן בארץ - י. הלפרין עמוד 80
טבלאות נפח של אורן ירושלים - מ. קולר עמוד 86
גדילתו של אורן ירושלים בהר הגבוה ובהר הנמוך בדרום ובצפון - מ. בולוטין עמוד 94
דו"ח על סיור לימודים בהולנד - מוקדש לבעיות דילול - י. קפלן עמוד 99
ביקורת ספרים - עמוד 105
מכתבים למערכת עמוד 106
חדשות האגודה עמוד 109

  הגיליון המלא להורדה »