ליערן, ניסן תשכ"ד, 1964, מס' 1


ליערן 1964 מס' 1
תוכן העניינים
דבר המערכת עמוד 1
היער בארץ ישראל בראשית המאה הי"ט - ח. מרגלית עמוד 2
סקר פריחה של עצי אלה בישראל - ד. צפריר עמוד 4
ניסיונות הדברה כימית של עשבים חד-שנתיים ביער - א. ניר, ח. בלס עמוד 7
ידיעות על שמורות יער - מ. טל-אור עמוד 12
דו"ח מהמזרח התיכון: סיוע טכני בפיתוח מקורות המרעה עמוד 14
חדשות האגודה עמוד 15

  הגיליון המלא להורדה »