ליערן, תשרי תשכ"ה, 1964, מס' 3


ליערן 1964 מס' 3
תוכן העניינים
דבר המערכת עמוד 53
ניסיונות בזריעה ישירה של אורן ירושלים - מ. בולוטין עמוד 54
נזקי קרה לעצים בשפלת החוף - ר. קרשון עמוד 61
נזקי כפור ושלג לעצי יער בשנת 1950 - מ. טל-אור עמוד 66
שקיפות יער בשנים תש"ך-תשכ"ג - ש. ויץ עמוד 68
הנחיות להדברת טוואי התהלוכה של האורן - י. הלפרין עמוד 74
על שמורות הטבע עמוד 82
דו"ח מהמזרח התיכון: חדשות על ייעור בעירק עמוד 83
מחדשות האגודה עמוד 84

  הגיליון המלא להורדה »