ליערן, טבת תשכ"ו, 1965, מס' 4


ליערן 1965 מס' 4
תוכן העניינים
קרקעות הנגב ותכונותיהן האקולוגיות - י. דן עמוד 97
הגורמים המכריעים בהתפתחות עצי אורן והערכתם בעזרת כרטיסי ניקוב - ד. חת עמוד 101
ברירת זני אשל המתאימים לנטיעה על חוף הים בישראל - י. ויזל, י. פרידמן עמוד 114
מי תהום ויער טבעי - מ. טל-אור עמוד 118
הוועידה ה-13 של פ.א.או - מ. קולר עמוד 120
חדשות המזרח התיכון: שרידי יערות הארז בלבנון עמוד 123
מחדשות האגודה עמוד 124

  הגיליון המלא להורדה »