ליערן, טבת תש"ל, 1969, מס' 4-3


ליערן 1969 מס' 4-3
תוכן העניינים
דבר המערכת עמוד 69
יוסף ויץ וחקר הייעור בארץ – ה. אופנהיימר עמוד 71
בירור עצי יער לעמידות ביובש – מ. בולוטין עמוד 73
על מציאות אלון התבור צפונית לכנרת – ר. קרשון עמוד 77
גיזום ודילול עצי אורן - י. ויץ עמוד 78
מבעיות הייעור בארץ – ג. שילר עמוד 86
לזכרו של בני וירצברג ז"ל – ג. ספיר עמוד 90

  הגיליון המלא להורדה »