ליערן, תמוז תשל"ב, 1972, מס' 2-1


ליערן 1972
תוכן העניינים
ורנר נגלי 1900-1971 עמוד 1
השפעת הכריתה על מאזן המים של איקליפטוס המקור - ר. קרשון עמוד 2
יחסי גומלין בין עצי יער לבין הסביבה - י. גינדל עמוד 12
הברוש על הגג - ג. שילר עמוד 21
ייעור בגולן - ט. אשבל עמוד 23
הצעת תקן לעצת איקליפטוס המקור וגומפוצפלה לניסור - ט. יושצ'יק עמוד 24

  הגיליון המלא להורדה »