יערון

יערון


הביטאון "יערון" יצא לאור בין השנים 1979-1977, בסך הכול התפרסמו 14 גיליונות. כתבו בו יערנים ומנהלים באגף הייעור, חוקרי אילנות מהתחנה לחקר היער וחוקרים ואנשי ציבור נוספים. יערון שימש במה מצוינת לביטוי עמדות שונות בנושאי הייעור הבוערים באותן שנים, ובעיקר הצורך להתמודד עם התנוונות יערות ותיקים (ביער שער הגיא תחילה) והצורך לחדש אותם וצפיפות היתר ביערות רבים. כמו כן נדונו נושאים הקשורים למדיניות הייעור: צפיפות הנטיעה והרכב המינים בנטיעה, עוצמות הדילול ועוד.