גיליון מס' 10, אייר תשל"ח


יערון גיליון מס' 10
תוכן העניינים
דבר המערכת עמוד 1
פעילות נוער ביערות הקרן הקימת לישראל - יצחק עפרון עמוד 2
חידוש הדרגתי של יער בן שמן - משה אלון עמוד 5
עץ האיקליפטוס כמרכיב חשוב בייעור - נח פלד עמוד 7
הפעולות לביעור טוואי התהלוכה של האורן במטולה - י. הלפרין עמוד 9
כנס בינלאומי על טוואי התהלוכה של האורן - א. הלפרין עמוד 11
הופעת קמבית האורן הגדולה (בלסטופגוס) ביערות ישראל - י. גולן, א. מרכלמן עמוד 12
הערכות מצב על יערות האורן עמוד 13
מרכז שדה חולדה - דגם להפעלת מרכזי שדה - יוסף פלדמן עמוד 17
  הגיליון המלא להורדה »