גיליון מס' 7, חשון תשל"ח


יערון גיליון מס' 7
תוכן העניינים
דבר המערכת עמוד 1
מרעה ויער - אליהו יהל עמוד 2
חישוב הוצאות - הכנסות של יער אורן איכות א' - אלחנן יוספי עמוד 5
המחשב לרשות היערן והיער - גרשון אבני עמוד 9
חינוך יערני בהולנד - י. קפלן עמוד 14
שריפות יער בארה"ב - לקט מהעתונות עמוד 17
האומנם יער יפה יותר? תגובות קוראים - חנן קרשיץ עמוד 18
המדור האישי עמוד 22
  הגיליון המלא להורדה »