גיליון מס' 8, שבט תשל"ח


יערון גיליון מס' 8
תוכן העניינים
דבר המערכת עמוד 1
היער הרב תכליתי - גיל ספיר עמוד 2
הדילול - מתוך האנציקלופדיה לחקלאות עמוד 4
סקירת פגעים ומזיקים במשתלות וביערות - יעקב גולן עמוד 6
מקומו של העץ בתעשייה ובחברה עמוד 8
הכדאיות הכלכלית של יערות האורן - כפאטה מורגנה - אפרים בן יוסף עמוד 10
גיזום זיתי בעל מבוגרים עמוד 12
מרכז השדה ביערות קק"ל - חוליה במערכת החינוך לידיעת ואהבת הארץ - יוסף פלדמן עמוד 15
  הגיליון המלא להורדה »