גיליון מס' 3, חשון תשנ"ב, אוקטובר 1991

תוכן העניינים

כותרת עמוד
איסוף בלוטים וגידול שתילי אלון התבור במשתלה עמוד 1
בארזים לא נפלה שלהבת עמוד 2
סיכום מסימפוזיון בנושא ארזים בטורקיה עמוד 4
מלאי שתילים במשתלות קק"ל עמוד 7
התפתחות והמצב הנוכחי של מרווחי נטיעה ועוצמות דילול בעולם עמוד 8
חשיבות המיקוריזה לעצי היער ודרכי יישום במשתלה עמוד 10
שימוש בצינורות פלסטיק בנטיעה עמוד 11
הייעור בקפריסין עמוד 14

 


הגיליון המלא להורדה »