גיליון מס' 6, אייר תשנ"ג, אפריל 1993

תוכן העניינים

כותרת עמוד
ניתוח תפוקת עץ באגף הייעור - עמרי בונה, מילן קוליץ עמוד 1
ייעור וחידוש יערות: פרוטוקול קונגרס הייעור ה-10 בפריז, 1991 - איב בירו עמוד 3
התחדשות טבעית, מספר היבטים של שימוש מעשי: פרוטוקול הכנס הבינלאומי לשיקום מערכות יער מנוונות, קניה שביוון, 1989 - ג. הוס עמוד 11
מספר היבטים של חידוש יער בישראל - עמרי בונה עמוד 13
שימוש בקוטלי עשבים למניעת "פלישת" והתפתחות מינים רחבי עלים לא רצויים בעת הכנת שטח לנטיעה בדרום ארה"ב - מדריך לחידוש יערות, ארה"ב, 1991 - רוברט פ. לוורי, דין ה. ג'רסטד עמוד 15
הדברת עשבים בקק"ל - האם שגרה? תגובה לנושא - יוסי קרני, עמרי בונה עמוד 16
הכנת שטחים לנטיעה על ידי ריסוס להדברת זקנן וח"ש חורפיים - יצחק חטואל עמוד 18
המחפר המהלך Menzi Muck 5000 - רפי אשכנזי, עמרי בונה עמוד 19
סיורים ביערות האורן של מזרח הים התיכון: רשמים ומסקנות - ד"ר צבי מנדל עמוד 21

 


הגיליון המלא להורדה »