גיליון מס' 9, חשוון תשנ"ה, אוקטובר 1994

תוכן העניינים

כותרת עמוד
זקום מצרי - מין בר בשולי אזור תפוצתו - יורם גולדרינג עמוד 1
שינוי בצפיפות העצים ביער הפרודוקטיבי - עמרי בונה עמוד 4
עצת איכות ביערות ישראל - איקליפטוס קלדוקליקס - יהודה רבס עמוד 7
סיכום ניסויים בהדברת איקליפטוס ודיון בהדברת רחבי עלים אחרים - עמי זהבי, ניצה ספיר עמוד 12
התנוונות ותמותה של עצי איקליפטוס המקור בחוף המזרח של הכנרת - ציון מדר, אילן מילס, יוסי ריוב עמוד 16
היער והייעור בירדן - סוהיל זידאן עמוד 18
התפשטות עצי שיטה בדרום אפריקה ודרכים לבלימתה - עמרי בונה עמוד 18
שיטה להערכה של האכויות החזותיות של קבוצות צומח בישראל - איילה משגב עמוד 19
הערות לממשק אורן ירושלים ביערות קק"ל - גבריאל שילר עמוד 25
מערכת מידע גיאוגרפי באגף הייעור - ישראל טאובר עמוד 27


הגיליון המלא להורדה »