עובדי קק"ל מצלמים: תמונות מאגמון החולה קק"ל

בוני שיינמן, רכזת צילום ומדיה דיגיטלית - תמונות מאגמון החולה קק"ל