עובדי קק"ל מצלמים: יער צרעה אחרי השריפה

עובדי קק"ל מצלמים: בוני שיינמן - יער צרעה אחרי השריפה 08/09/22