עובדי קק"ל מצלמים: יער פלוגות

עובדי קק"ל מצלמים: בוני שיינמן - יער פלוגות , נובמבר 2022