על מפעל בולי קק"ל

מאז החליט הקונגרס הציוני החמישי אשר התכנס בבאזל בחודש טבת תרס"ב (26 – 29 לדצמבר 1901), על הקמתה של קרן קימת לישראל, שימשו בולי קק"ל, בנוסף להיותם אמצעי לגאולת קרקעות ארץ ישראל ושותפות גורל של יהדות הארץ והתפוצות, גם סמל להתחדשות לאומית ואמצעי להסברה ולחינוך.

בולים עושים היסטוריה

"בול ציון", הבול הראשון שהנפיקה קק"ל בשנת 1902 הופץ ב-17 מדינות ומחירו היה כערך המטבע הקטן ביותר בכל ארץ, מתוך רצון להפוך את רעיון גאולת הארץ לנגיש וזמין לכל יהודי העולם. יהודים רבים, בכל רחבי העולם, נהגו להדביק את הבולים של קק"ל לצד הבולים הרשמיים של המדינות שבהן התגוררו, לעתים תוך סיכון אישי כבד בקנסות ואף בעונשי מאסר. מאז הנפיקה קק"ל את הבול הראשון ועד עתה, הפיק מפעל הבולים של קק"ל כ-5,200 סוגים שונים של בולים ובהם כ-1,500 סדרות, המלווים ומתארים את מפעליה של התנועה הציונית וקק"ל, אירועים בחיי העם והאומה ובחיי ארץ ישראל ומדינת ישראל.
בול עמק יזרעאל, מראשוני בולי קק''ל.  צילום: ארכיון צילומי קק''ל
בול עמק יזרעאל, מראשוני בולי קק''ל. צילום: ארכיון צילומי קק''ל

בולים בשירות המדינה

בימים שטרם קום המדינה וכן בשלושת השבועות הראשונים שלאחר הקמתה, שימשו בולי קק"ל למשלוח דברי דואר בארץ ותפקדו כבולי דואר לכל דבר. הדפסת הדפס רכב "דאר", שאושרה על ידי "מנהלת העם" הפכה את בולי קק"ל לבולי הדואר הרשמיים של המדינה החדשה בתקופה שחלפה עד להנפקתם של בולי "דאר עברי".

גם לאחר קום המדינה המשיכה קק"ל להנפיק בולים שעסקו בנושאי ציונות, בנופי הארץ, בהיסטוריה ובמורשת היהודית, בסביבה ובטבע.

מפעל הבולים של קק"ל נמשך גם כיום ובולים חדשים מונפקים מידי שנה. בולי קק"ל זכו במרוצת השנים למקום סמלי חינוכי והם מופיעים על תעודות גמר ועל מסמכים שונים, כשהם מהווים אמצעי חינוכי והסברתי, מקור ללמידה, להנאה ולתחביב לאספנים רבים בארץ ובעולם.


בול לציון מלאת 110 שנים לקק''ל.  צילום: ארכיון צילומי קק''לבול לציון מלאת 110 שנים לקק''ל. צילום: ארכיון צילומי קק''ל
בולי קקל שהיו בשימוש דואר מינהלת העם. צילום: ארכיון צילומי קקל (מתוך תערוכה לכבוד מלאת 25 שנים למדינת ישראל)
בולי קק"ל שהיו בשימוש דואר מינהלת העם. צילום: ארכיון צילומי קק"ל (מתוך תערוכה לכבוד מלאת 25 שנים למדינת ישראל)