קול קורא מס' קק/864/23 לתרומת כבאיות

קול קורא זה הינו עבור תרומתן של 6 כבאיות אשר היו בשימוש קק"ל, ולאור רכישת כבאיות חדשות, החליטה קק"ל לתרום את 6 הכבאיות הנותרות למועצות אזוריות אשר בתחומן מצוי יישוב צמוד יער, בניהול קק"ל ע"פ אמות המידה אשר יפורטו במסמכי קול קורא זה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה : 6/2/2024 בשעה 14:00

מועד אחרון להגשת הבקשות : 12/3/2024 בשעה 14:00


לקבלת פרטים נוספים ולהגשת בקשה יש ללחוץ כאן


לקבלת עזרה ותמיכה טכנית בנוגע למערכת ההגשות המקוונת ניתן להתקשר למוקד התמיכה של חברת אקספונט בטלפון: 03-6244467/9 או לדוא"ל support@expo-net.co.il

לשאלות בנוגע לתוכן ההליך ולנושאים הקשורים בו, יש לפנות במסגרת שאלות הבהרה במערכת המקוונת.

לבירורים נוספים יש לפנות בדוא"ל 02-6707485 או בדוא"ל rotemg@kkl.org.il  
קול קורא זה עבר הנגשה חלקית בלבד, בעל צרכי נגישות המעוניין לקבל הנגשה לשאר מסמכי הקול הקורא ונספחים נלווים יכול לפנות לקק"ל במסגרת שאלות הבהרה דרך המערכת.