מדור מטעים, חורש טבעי ומרעה

המדור מסייע ליחידות המרחביות בטיפול במטעים והבוסתנים שבשטחם ובהדברת עשבייה ואחראי לתחומי המרעה, העתקות עצים ועוד.

המדור אחראי לתחומים הבאים:

מטעים ובוסתנים

 1. עזרה למהנדסי האזורים ולמחלקות היער במרחבים בהכנת תכניות ממשק למטעים ולבוסתנים.
 2. ליווי מחקרים בנושא זיתים וחרובים עם מכון המטעים במכון וולקני.
 3. הרחבת הידע והדרכות בנושא זיתים ובוסתנים ליערנים באמצעות ימי עיון והדרכה בשטח.
 4. ליווי מחקרי השבחה יחד עם מכון וולקני בחוות חנניה ובחלקת המחקר במכון וולקני.
 5. הכנת אומדני יבול, כולל טיפול בהוצאת מכרזים למכירת הפרי ברמה ארצית.
 6. הרחבת פעילות הציבור בבוסתנים בשיתוף אגף התקשורת וקליטת קהל.
 7. פסטיבל מסיק זיתים בחג הסוכות.
 8. איתור כרמי זיתים מוזנחים בבעלות המדינה והעברתם לטיפול קק"ל במסגרת אמנת הייעור.


  הדברת עשבייה

  1. השתתפות במחקרים בנושא חומרים חדשים וירוקים הנערכים במסגרת הפקולטה לחקלאות.
  2. סקר צומח מקדים בשלושת המרחבים.
  3. עזרה בהכנת תכניות להדברת עשבים לרפרנטים במחלקות היער במרחבים.
  4. הכשרת היערנים והדרכתם בנושא הדברת עשבייה באמצעות ימי עיון פנימיים וחיצוניים, כולל הפקת חוברות הדרכה.
  5. פיקוח ומעקב אחרי ביצוע הריסוסים.


   מרעה וחורש טבעי

   1. הטמעת נוהל מרעה עונתי ומעקב ביצוע.
   2. ליווי מחקרים בנושא מרעה הרלוונטיים ליער ולקק"ל.
   3. קידום מרעה עזים בהר הגבוה.
   4. ימי עיון בנושא מרעה.
   5. קידום מיפוי חורש טבעי בארץ.
   6. קידום ממשק לביסוס וטיפוח עצי חורש טבעי ביער מחטני נטוע וליצירת יער רב-גילי מעורב.


    העתקות עצים בוגרים

    1. ליווי מקצועי בהעתקות עצים בכל הארץ.
    2. ריכוז בקשות מהאזורים ומגורמי חוץ לטיפול בעצים בוגרים.
    3. הכנת תכניות להעתקות עצים בוגרים והקצאת עצים לגורמי חוץ ו/או קק"ל.


     כללי

     1. סקר עצים ותיקים במסגרת פרויקט "תפארת האילן".
     2. טיפול שוטף בבקשות לעקירת עצי הזית בכל הארץ מטעם משרד החקלאות.
     3. סיכום מחקר הממצאים הבוטניים הארכיאולוגיים מחפירות מצדה, בשיתוף אוניברסיטת בר אילן, כולל הוצאת ספר.
     4. ליווי אגף המקרקעין והימנותא בהשכרות מטעי הזיתים אשר בניהולם.
     5. תיאום בין מועצת הדבש וקק"ל והטמעת ההסכם בין שני הגופים, כולל טיפול בבעיות ברמת השטח.
     6. טיפול במטלות פקיד היערות.
     7. עזרה מקצועית ליחידת הפיקוח.
     8. מתן עזרה מקצועית לקמ'ט חקלאות.