מדור מטעים, חורש טבעי ומרעה

המדור מסייע ליחידות המרחביות בטיפול במטעים והבוסתנים שבשטחם ובהדברת עשבייה ואחראי לתחומי המרעה, העתקות עצים ועוד.

המדור אחראי לתחומים הבאים:

מטעים ובוסתנים

 • עזרה למהנדסי האזורים ולמחלקות היער במרחבים בהכנת תכניות ממשק למטעים ולבוסתנים.
 • ליווי מחקרים בנושא זיתים וחרובים עם מכון המטעים במכון וולקני.
 • הרחבת הידע והדרכות בנושא זיתים ובוסתנים ליערנים באמצעות ימי עיון והדרכה בשטח.
 • ליווי מחקרי השבחה יחד עם מכון וולקני בחוות חנניה ובחלקת המחקר במכון וולקני.
 • הכנת אומדני יבול, כולל טיפול בהוצאת מכרזים למכירת הפרי ברמה ארצית.
 • הרחבת פעילות הציבור בבוסתנים בשיתוף אגף התקשורת וקליטת קהל.
 • פסטיבל מסיק זיתים בחג הסוכות.
 • איתור כרמי זיתים מוזנחים בבעלות המדינה והעברתם לטיפול קק"ל במסגרת אמנת הייעור.

הדברת עשבייה

 • השתתפות במחקרים בנושא חומרים חדשים וירוקים הנערכים במסגרת הפקולטה לחקלאות.
 • סקר צומח מקדים בשלושת המרחבים.
 • עזרה בהכנת תכניות להדברת עשבים לרפרנטים במחלקות היער במרחבים.
 • הכשרת היערנים והדרכתם בנושא הדברת עשבייה באמצעות ימי עיון פנימיים וחיצוניים, כולל הפקת חוברות הדרכה.
 • פיקוח ומעקב אחרי ביצוע הריסוסים.

מרעה וחורש טבעי

 • הטמעת נוהל מרעה עונתי ומעקב ביצוע.
 • ליווי מחקרים בנושא מרעה הרלוונטיים ליער ולקק"ל.
 • קידום מרעה עזים בהר הגבוה.
 • ימי עיון בנושא מרעה.
 • קידום מיפוי חורש טבעי בארץ.
 • קידום ממשק לביסוס וטיפוח עצי חורש טבעי ביער מחטני נטוע וליצירת יער רב-גילי מעורב.

העתקות עצים בוגרים

 • ליווי מקצועי בהעתקות עצים בכל הארץ.
 • ריכוז בקשות מהאזורים ומגורמי חוץ לטיפול בעצים בוגרים.
 • הכנת תכניות להעתקות עצים בוגרים והקצאת עצים לגורמי חוץ ו/או קק"ל.

כללי

 • סקר עצים ותיקים במסגרת פרויקט "תפארת האילן".
 • טיפול שוטף בבקשות לעקירת עצי הזית בכל הארץ מטעם משרד החקלאות.
 • סיכום מחקר הממצאים הבוטניים הארכיאולוגיים מחפירות מצדה, בשיתוף אוניברסיטת בר אילן, כולל הוצאת ספר.
 • ליווי אגף המקרקעין והימנותא בהשכרות מטעי הזיתים אשר בניהולם.
 • תיאום בין מועצת הדבש וקק"ל והטמעת ההסכם בין שני הגופים, כולל טיפול בבעיות ברמת השטח.
 • טיפול במטלות פקיד היערות.
 • עזרה מקצועית ליחידת הפיקוח.
 • מתן עזרה מקצועית לקמ'ט חקלאות.
עץ זית עתיק בשפרעם. צילום: סוהיל זידאן
עץ זית עתיק בשפרעם. צילום: סוהיל זידאן