מדור אקלום והשבחה

חלקות ההשבחה והאינטרודוקציה (אקלום) של אגף הייעור בקרן קימת לישראל, פרושות מדימונה בדרום ועד מנרה בצפון, ומהוות דוגמה לאוצר המינים הרחב של עצי יער מרחבי העולם.
חלקות אלו, אשר הוקמו מתחילת שנות ה-50 של המאה ה-20, כוללות עצים ושיחים רב-שנתיים גבוהים אשר עם השנים תפסו מקומם בייעור בארץ, בגינון הציבורי והפרטי, בגנים בוטניים ובגני עצים ברחבי הארץ.

ב-1951 החלה קק"ל בנטיעת חלקות של מינים שיובאו מחו"ל, מוצא חלקם הגדול מאזורים חמים שבהם שורר אקלים ים תיכוני יובשני כגון אוסטרליה, מקסיקו וארה"ב. הנטיעה התבצעה בקבוצות של תשעה עד עשרים שתילים מכל מין במרווחים מוגדרים, כאשר זיהוי המינים התבצע עוד במשתלות קק"ל לפני הנטיעה. מינים אלו נבחנו למטרות מוגדרות, כגון עמידות ליובש, עמידות לגיר, טמפרטורות גבוהות או נמוכות ועמידות למזיקים ולמחלות. המעקב אחר התפתחות השתילים כלל מגוון פרמטרים, מרמת כושר הנביטה במשתלה ועד מדידות שנתיות של התפתחות העצים, ותהליך קבלת ההחלטות בדבר המינים הנטועים לקח מספר רב של שנים (בין עשר לשלושים שנה). מעט מן החלקות הללו הפכו להיות גן תצוגה חי לעצים – ארבורטום – כגון החלקות באילנות, בגילת ועוד. חלק מן המינים שנבחנו הוגדרו כמינים פולשים והוכחדו כליל מן החלקות, ולעתים העצים בחלקות התמוטטו כליל, נעקרו והוסרו מהמאגר.

השבחת עצים מצטיינים

משנות ה-80 של המאה ה-20 החל אגף הייעור בפעולות השבחה לעצי יער מצטיינים כגון אורנים, ברושים ואיקליפטוסים. במקביל, החלו באגף פעולות השבחה של מיני חורש ובוסתן מקומיים, המהווים חלק גדל והולך בנטיעות השוטפות, כגון אלונים, אלות, תאנים, חרובים, ארזים ועוד. בחלקות אלו מתבצעות תצפיות אחר התפתחותם והתאמתם של המינים והטיפוסים השונים, כמו גם איסוף זרעים לשימור ולנטיעה בעתיד, בשילוב מדור זרעים ומשתלות של אגף הייעור.

שנים האחרונות ביצע אגף הייעור מיפוי של החלקות באמצעות הממ"ג, במטרה לנהל את מאגר המידע באופן מדויק וביתר קלות, וגם כדי לבחון את ההתאמה של המינים השונים לתנאי השטח בהם ניטעו בעזרת הצלבת שכבות ממ"ג. בעקבות פעולה זו ויכולת השיכוב של מערכת הממ"ג, נוסף רובד למטרות ההשבחה המקוריות אשר כולל התאמה לתנאי הקרקע, המשקעים והתנאים הגיאוגרפיים של חלקות ההשבחה והאינטרודוקציה של אגף הייעור.

בסיכום רב-שנתי של מספר החלקות והרכבן, נבחנו ב-250 חלקות בכל הארץ מעל ל- 2,000 מיני עצים ושיחים. האגף ממשיך בנטיעה והקמה של חלקות אינטרודוקציה והשבחה למיני יער גם כיום.

לקריאה נוספת בנושא:

השתלמות אורתופדיה בגן הבוטני אילנות

משתתפי קורס גוזם מומחה של משרד החקלאות הגיעו לגן הבוטני אילנות ללמוד שיטות טיפול לחיזוק עצים והבראתם.
הקליקו לכתבה