נאמני היער הקהילתי


התנדבות של תושבים מקרב הקהילה היא מרכיב מרכזי בפעילות היערות הקהילתיים. יש תושבים רבים בעלי נכונות, המוכנים לתרום מזמנם וממרצם לקידום היער שליד ביתם. אלה הם “נאמני יער קהילתי”. חבר אחד מנאמני היער מרכז בדרך כלל את פעילות הקבוצה.מסקרים שערכה קק”ל עולה שכמחצית מהתושבים של יישובים שבהם יש יער קהילתי, מוכנים לתרום מזמנם למען טיפוח היער. ביניהם בעלי עסקים בקרבת היער שעמדו על היתרון הטמון בטיפוח סביבה ירוקה.

מה עושים נאמני היער הקהילתי?

הנאמנים מדריכים את המבקרים ביער בנושאי בוטניקה, ארכיאולוגיה ואיכות סביבה, נוטלים חלק בעריכת סקרים ותיעוד חיי היער והם שותפים לטיפוחו. ההדרכה נעשית בהתנדבות, בעיקר בסופי שבוע, בעונת הפריחה ובאירועים קהילתיים. מתנדבים צעירים, תלמידי בתי ספר, מצטרפים אל הבוגרים ומשתלבים בהדרכה. ניתן לזהות את הנאמנים בשטח על פי חולצות “ייצוגיות” שהם לובשים במהלך פעילותם.

יערני קק”ל מעשירים את המתנדבים בהשתלמויות מקצועיות ומפתחים יחד עם המתנדבים מארז של חומרי הדרכה. פעם בשנה יוצאים הנאמנים של מספר יערות קהילתיים לטיול משותף ולגיבוש חברתי בפארקים של קק”ל. הרשות המקומית מפרסמת את פעילות המתנדבים בפרסום חוצות ובמקומונים ורואה בפעילות זו דוגמה אישית של תושבים הלוקחים אחריות לשיפור איכות החיים של הקהילה.

כתיבה: משה שלר

שיתןף הציבור בהקמת יער קהילתי. צילום: משה שלר
שיתוף הציבור בהקמת יער קהילתי. צילום: משה שלר