סיור במרכז החינוכי בנס הרים - לא אמור לעבור - סימון אדום