מלגות לסטודנטים

קק"ל מעניקה מידי שנה מלגות לסטודנטים במגוון תחומים מטעם הקרנות הבאות שהועברו לניהולה על -ידי תורמים מרחבי העולם בחייהם ובצוואותיהם: קרן בנדר, קרן הורוביץ, קרן סיוביצי, קרן פילוסופיה וקרן באומנט (חדשה).

התחומים שבהם מוענקות המלגות נקבעים בכל מקרה לגופו על-ידי התורמים והוועד המנהל לניהול קרנות קק"ל. לאחר מכן מתפרסמים קולות קוראים להגשת מועמדויות למלגה מטעם כל קרן.

הסטודנטים הזוכים במלגות מטעם קרן בנדר לשנות הלימודים תשע"ח - תש"ס ומשתתפי טקס חלוקת המלגות. צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל