בוחרים את בעץ הלאומי של ישראל.  להשתתתפות בתחרות

 

הודעות דוברות קק"ל

הודעות דוברות קק"ל לעיתונות לפי מועד פרסומן לאורך השנים. ההודעות משקפות את מגוון פעילות קק"ל ואת תחומי עשייתה הענפה למען הסביבה והאדם בישראל.