דורסי היום והיער

דורסי היום והיער

חיוויאי הנחשים. צילום: נתנאל קוה
08 מאי 2018 13:30:24
הם עומדים בראש שרשרת המזון והם חשובים מאוד למערכת האקולוגית ולמגוון הביולוגי. העופות הדורסים ביערות קק"ל: מיהם, מהם התנאים המועדפים עליהם ועל אילו עצים הם אוהבים לקנן? קבלו את תוכנית הניטור של קק"ל לקינון דורסי יום ביערות מחטניים
 
מאת: שני גלייטמן, אקולוגית, אגף היעור קק"ל ומערכת אתר הצעירים של קק"ל
מדי שנה בעונת האביב ובתחילת הקיץ נערך ביערות קק"ל סקר קינון עופות דורסים, שהוא חלק מתוכנית ניטור ארוכת טווח לקינון דורסי יום ביערות המחטניים. תוכנית ניטור זו גובשה בקק"ל כדי לבדוק לאורך זמן את הסוגיות הבאות: אילו מיני דורסים מקננים ביערות? מהם התנאים הסביבתיים המועדפים עליהם? והאם ישנם גורמים שעלולים לפגוע בהצלחת הקינון? החשיבות של תוכניות ניטור ארוכות טווח היא היכולת לעקוב אחרי תהליכים ולזהות שינויים המתרחשים ביער במשך שנים. סקר אקולוגי שנערך באופן חד פעמי, לעומת זאת, יכול לשקף רק את "תמונת המצב" הנוכחית, ולא שינוי שמתרחש לאורך זמן רב. במהלך הסקר נערכות הדרכות העשרה ליערנים, בכדי להעמיק את הידע בנושא הקינון וחשיבות ההגנה על העופות הדורסים ביער, וזאת כדי שיוכלו לסייע בשמירה עליהם.
צוות הסוקרים בפארק יערות מנשה, 2016. צילום: אניל זאהר

מי הם דורסי היום, ולמה כדאי לשמור עליהם?

העופות דורסי היום הם למעשה עופות טורפים שעומדים בראש שרשרת המזון. הם מוסיפים מורכבות חשובה למארג יחסי הגומלין במערכת האקולוגית ולמגוון הביולוגי שבה, ומכאן החשיבות בשמירה עליהם. מגוון ביולוגי גבוה הוא הבסיס למערכת אקולוגית חיונית ומתפקדת, המספקת מגוון רחב של שירותי מערכת לרווחת האדם. לדאבוננו, חלק ממיני הדורסים, כולל מינים המקננים ביערות, נמצאים כיום בסכנת הכחדה בארץ.

מה התגלה עד עכשיו?

תוכנית הניטור החלה בקק"ל לפני ארבע שנים והיא כוללת מספר יערות, המשמשים מעין "מדגם" מייצג של יערות המחט בארץ: יער יתיר ויער להב בדרום, גוש יערות צרעה, אשתאול והמגינים ויערות פארק רמת מנשה במרכז ויערות הגלבוע ובירייה בצפון.

תוצאות שלוש השנים הראשונות של ניטור זה מראות שליערות אלו, מיתיר שבדרום ועד הגלבוע וביריה, תפקיד חשוב בשימור האוכלוסיות המקננות של מיני דורסי יום דוגרי עצים בישראל, וביניהם: חיוויאי הנחשים, נץ מצוי, בז עצים, עקב עיטי ועוד.
 
בנוסף, נמצא שזוגות רבים מהמין חיוויאי הנחשים, מקננים בישראל ביערות האורן על גבי אורנים בוגרים, עם אחוז חזרה גבוה לאותו הקן מדי שנה ואחוז הצלחת קינון גבוה. במהלך הניטור נמצא גם שמיני דורסים רבים נוספים, חלקם ממינים בעלי חשיבות גבוהה ביותר לשימור, לנים (בתקופות החורף והנדידה) ביערות האורן, ומשחרים לטרף בכל עונות השנה, בעיקר בשטחים חשופים מעצים בתוך היער ובשוליו.

תכנית הניטור, שמובלת על ידי תחום אקולוגיה באגף הייעור, מבוצעת מידי שנה בעונת הקינון, תוך כדי מעורבות פעילה ביותר של אנשי ניהול היער ואנשי הצפרות בקק"ל ותוך שיתוף פעולה עם רט"ג (רשות הטבע והגנים). הנתונים שנאספים משמשים את קק"ל לצורך שיפור ההגנה על הקינים בתכנון וממשק היערות.
בז עצים תוקף חיוויאי נחשים ליד קינו ביער יתיר צילום: ירון צ'רקה