חסיד אומות העולם יופ וסטרוויל

חסיד אומות העולם יופ וסטרוויל היה הרוח החיה בפעולות המחתרת ההולנדית שהצילה צעירים יהודים רבים בשואה, עד שנתפס על ידי הנאצים והוצא להורג. וסטרוויל מונצח ביער וסטרוויל בפארק רמת מנשה, יחד עם פעילים נוספים במחתרת, שנרצחו גם הם בתקופת השואה.

דף שיח

יופ וסטרוויל האמין בשלום בין כל בני האדם, ראה ביהודים בני אדם בתקופה שבה הם נתפסו כתת-אדם שיש להשמידם, ולא נשאר אדיש לגורלם. ראייתו את כל בני האדם כשווים הביאה אותו להציל מאות יהודים במחיר חייו שלו. לפניכם דף שיח לדיון במעשה הגבורה של וסטרוויל ובערכים המגולמים בו.