הנצחת מצילים ביערות קק"ל

  • חסיד אומות העולם קרל לוץ

    מה גורם לאדם להסתכן כדי להציל את חייהם של אנשים זרים? הפעילות והסרטון שלפניכם, העוסקים בקרל לוץ, חסיד אומות העולם, דנים בשאלה הזו ובודקים: האם אנשים כמו קרל לוץ הם אנשים מן היישוב, האם גם אנחנו בשעת הצורך נסכן את עצמנו למען האחר?
  • חסיד אומות העולם יופ וסטרוויל

    חסיד אומות העולם יופ וסטרוויל היה הרוח החיה בפעולות המחתרת ההולנדית שהצילה צעירים יהודים רבים בשואה, עד שנתפס על ידי הנאצים והוצא להורג. וסטרוויל מונצח ביער וסטרוויל בפארק רמת מנשה, יחד עם פעילים נוספים במחתרת, שנרצחו גם הם בתקופת השואה