כיתות ג'-ו' - עץ אחד

כיתות ג'-ו' - עץ אחד

פעילות להדגשת תפקיד העצים בוויסות שינוי האקלים והמחשת חשיבותם כריאות ירוקות

עזרים

עזרים בחדר: מקרן ומסך, כרטיסיית אקלים/מזג אוויר, כרזת קיבוע פחמן.
 
עזרים נוספים: גיליונות בריסטול, מספריים, טושים.

מהלך הפעילות

  1. נשאל את החניכים – איזו עונה אתם הכי אוהבים? מדוע?
  2. נסביר באמצעות הכרטיסייה הנפתחת את המושג אקלים ואת ההבדל בינו לבין המושג מזג אוויר. נשאל – האם אנחנו יכולים להשפיע על האקלים או על מזג האוויר? האם הוא משפיע עלינו? כיצד?
  3. נסביר שבתקופה האחרונה, החל מלפני כ-200 שנה (כשסבא של סבא של סבא נולד), האקלים משתנה בגלל דברים שבני האדם עושים והדרך שהם מתנהגים. נסביר שתהליך הייצור של המוצרים שאנחנו צורכים והשימוש שלנו באנרגיה ובחשמל גורמים לפליטה מוגברת של פחמן דו-חמצני, שהוא גז חממה. בעקבות זאת, כדור הארץ מתחמם ונגרמות תופעות אקלים קיצוניות. נביא דוגמאות מהעולם הקרוב ומהזמן הקרוב: חמסין מאוד קשה, הצפות וגשמים, שרפות.
  4. נספר – העצים הם אחד מהגורמים שיכולים לווסת את שינוי האקלים. נשתמש בכרזת קיבוע פחמן ובכרזת התחממות כדור הארץ כדי להמחיש את חשיבות העצים כריאות ירוקות.
  5. נזמין כל אחד מהמודרכים לבחור את אחד מהצמחים שבחדר שמוצא חן בעיניו ולעמוד לידו או נצא אל הסביבה הסמוכה לחדר האקלים ונזמין כל חניך לבחור עץ בשטח מוגדר.
  6. כל קבוצת מודרכים תכין בועת דיבור עבור הצמח שלה, שבה הצמח משכנע את כולם שכדאי לשמור עליו.
  7. כל קבוצה בתורה תציג את בועת הדיבור שהכינה, ותצטלם עם הצמח שבחרה.
  8. נציג את הקאט אאוט ונסביר שהעצים הם גם חלק ממערכת אקולוגית רחבה, שכוללת את בעלי החיים שביער. נזמין את המודרכים להצטלם (הפעם אחד אחד), לשמור על העצים ולהצטרף למאבק.
מצטלמים ומצטרפים למאבק. צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל