דף שיח: כל הפנים והשמות

צילום: אבי בלבן, ארכיון הצילומים של קק"ל

לאורך ההיסטוריה היהודית קיבלה ירושלים שמות שונים. מדוע זכתה העיר בשמות רבים כל כך, מהי משמעותם של השמות ומה המשמעות של נתינתם?

*תוכני הפעילות מיועדים לצורכי הדרכה והוראה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מעבר לשימוש זה

סבב הכרות

ערכו סבב היכרות קצר וספרו מהי ירושלים בשבילכם. אפשר גם לספר זיכרון מביקור בירושלים.

לְכָל אֶחָד יְרּושָלַיִם / נתן יונתן

לְכָל אֶחָד יְרּושָלַיִם / נתן יונתן
לְכָל אֶחָד יש עִיר ושְמָה יְרּושָלַיִם
שֶהּוא אֹולֵם לָה חֲלֹומֹות
עַד שתַעֲלֶה בהָרּפְרִיחַת הַּלַיִל
לְהָאִיר לֹו בַעֲרֹב יֹומֹו.

לכל מילות השיר, לחצו כאן»

נקודות לדיון:

 • מהי כוונת השיר? האם עיר היא של כל אחד בנפרד או של כולם ביחד?
 • האם העיר היא של מי שגר בה או שמא יותר מכך?
 • האם שמו של מקום יכול לסמל משהו מעבר לממשות של המקום?
  מדוע לכתוב שירים דווקא לירושלים?

שמותיה של העיר ירושלים


לאורך ההיסטוריה היהודית, קיבלה ירושלים שמות רבים ושונים. מניין הגיעו שמותיה של העיר? חלקם מן המקורות, חלקם מהכתבים של חז“ל וחלקם בני ימינו. השם "ירושלים", המקובל ביותר, מקורו בשילוב של שני השמות הראשונים ביותר שהעיר קיבלה – "שלם", המופיע לראשונה בספר בראשית (י"ד, י"ח) בפרק שבו מסופר על מלכיצדק מלך "שלם", היוצא לקראת אברהם אבינו לברכו בלחם וביין. בנוסף לכך, על פי המסורת, ירושלים ממוקמת היכן שאברהם הקים את המזבח המופיע בסיפור העקדה, עליו היה מוכן להקריב את בנו יצחק. בפרק זה מתואר, כי אברהם מחליט לקרוא למקום זה "ה' יראה". לאורך השנים שני שמות אלו ("ה' יראה" ו"שלם") צורפו לכדי שם אחד – ירושלים.

נהוג לחשוב כי לירושלים יש 70 שמות שונים, כמצוין במדרשי חז"ל (במדבר רבא, פרק השבעים). חכמים נוספים סברו ש-70 השמות ניתנו לה בהקבלה ל-70 השמות השונים שיש במסורת היהודית לה' בפועל, בתרבות היהודית קיימים הרבה יותר מ-70 שמות (בחלק מן המקורות אפשר למצוא למעלה מ-100 שמות שונים), אך המספר איננו ודאי.

שמות רבים לירושלים / דן אלמגור
שמות הרבה לירושלים
וכל שם נאה מחברו
קרית מלך רם
קריה נאמנה
משוש כל הארץ
עיר בה דוד חנה

לכל מילות השיר, לחצו כאן»

כל שמותיה של ירושלים

ירושלים, עיר קברי האבות, שלם, עיר שחוברה יחדיו, ציון, העיר יונה, עיר דוד, עיר הפרזות, יבוס, העיר, נווה שאנן, יפה נוף, אריאל, האם, חיים, ה' יראה, עיר האלוהים, ידידות, עיר ה' צבאות, גילה, משוש כל הארץ, כיסא ה', ה' שמה, בית קל, עיר הקודש, הר הקודש, כלילת יופי, רבתי עם, בעל המון, שער בת רבים, דלתות העמים, אבן מעמסה, קדוש ישראל, מקדש, הר מועד, קריית מועד, גיא חזון, סף רעל, גיא היונים, יושבת העמק, הר חמד, חפציבה, ההר הטוב, מרום, הקריה, קריית מלך רב, קריה נאמנה, קריה עליזה, צור המישור, שדה זרע, חגוי הסלע, הנצח, מנוחה, דרושה, אוה, טבור העולם, עין העולם, צוואר, פלטין, הר המור, בית השלום, עיר השלום, עדן, עיר עוז, עיר תהילה, עיר הומייה, עיר האמת, עיר הצדק, עיר יהודה, קריית משוש, קריה נשגבה.

נקודות לדיון

 • מאיזו סיבה יכולים להצטבר כל כך הרבה שמות לעיר אחת? האם זה ייחודי לירושלים?
 • האם אפשר לחלק את השמות לפי נושאים/קטגוריות? אם כן, אילו?
  (שמות המבטאים את האופי של העיר ותכונותיה, או רגשות כלפיה).
 • לאילו אנשים/מקומות בחיינו אנחנו נוהגים לתת שמות רבים ומדוע?
  האם שם של מקום מכוון לציפייה מסוימת מאותו המקום?

הרב אשתורי הפרחי, היה מראשוני חוקרי ארץ ישראל. מחקרו עסק בהכרת הארץ ותיאורה כדי להכשיר אנשים לעסוק במצוות הקשורות במקום. את טיעוניו ביסס על התאמת התיאור המקראי של המקום למציאות בשטח. לחיזוק טיעוניו, אמר הרב, שברוב המקרים, שמות המקומות נשמרים לאורך השנים.

ר' אשתורי הפרחי, כפתור ופרח עמ' תרלב
"כי הארץ לעולם עומדת ובשמותיה ברוב
והשינוי בשמות מעט הוא"

נקודות לדיון

 • טיעון זה מתאים גם לירושלים אשר אנו מכירים אותה בשמה כבר מהתנ"ך. לפיכך, אם נשמר שמה מדוע דרושים לה עוד כינויים ושמות כה רבים?
 • האם יש הבדל בין שינוי שם לבין הוספה של שם?מאיזו סיבה יכולים להצטבר כל כך הרבה שמות לעיר אחת? האם זה ייחודי לירושלים?

לכל איש יש שם / זלדה

לכל איש יש שם / זלדה
לכל איש יש שם
שנתן לו אלוהים
ונתנו לו אביו ואימו

לכל איש יש שם
שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו
ונתן לו האריג

לכל מילות השיר, לחצו כאן»

נקודות לדיון

 • בחרו שורה בשיר אשר אתם חושבים שמעניקה לכם שם מובהק ושורה שלדעתכם אינה מתאימה לכם. האם יש הבדל בין שמות הניתנים לאדם ולבין שמות הניתנים למקום?
 • השוו בין שני השירים – של זלדה ושל דן אלמגור; אילו סוגי שמות, שעליהם מדברת זלדה, מתבטאים בשמותיה של ירושלים?
 • בחנו את שמותיה השונים של ירושלים – האם לדעתכם אחד מהם יכול היה להתאים לה כיום יותר?
 • נסו לחשוב על הוספת שם חדש לשמותיה הקיימים של ירושלים. איזה שם הייתם מציעים ומדוע?
 • האם אתם מכירים עוד שמות וכינויים של ערים נוספות? האם לדעתכם הסיבה למתן הכינויים שונה או זהה למתן השמות הרבים לירושלים?