בקרת אש – דיון והכנת אמנה

אחרי השריפה בכרמל. צילום אוויר: אלבטרוס, ארכיון הצילומים של קקל
אחרי השריפה בכרמל. צילום אוויר: אלבטרוס, ארכיון הצילומים של קק"ל
לאש יש כוח רב – לחיוב ולשלילה. המשתתפים יבינו את הנזק הנגרם לחורש ויער בעקבות השריפה ואת העובדה שביכולתו של כל אחד למנוע שריפה

מטרות הפעילות

  • הכרה בכוחה של האש לחיוב ולשלילה.
  • הבנת הנזק הנגרם לחורש ויער בעקבות השריפה.
  • העלאת המודעות ליכולת של כל אחד למנוע שריפה.

קבוצת הגיל: כיתות ז'-ט'
הזמן: כשעה
המקום: בכיתה ובחוץ

עזרים

סל מונחים

אש בלתי מבוקרת, רשלנות, זעם, נקמה, נזקי השריפה, אמנה, כללי זהירות, יער, מניעת שריפות

מהלך הפעילות

פתיח:

בקשו מהמשתתפים להגדיר מהי שריפה. אפשרו להם להיעזר במקורות מידע שונים.

 

שלב 1: אש בתנ"ך

חלקו למשתתפים קטעי טקסט קצרים מתוך סיפורי התנ"ך שבהם מוזכרת אש. המקום הראשון בתנ"ך שבו מופיעה המילה "אש" הוא ברית בין הבתרים, שם אלוהים מתגלה לאברהם ב"תנור עשן ולפיד אש" (בראשית טו, יז). לאחר מכן מופיעות התגלויות נוספות של האל באש – בסיפור משה והסנה, בעמוד האש, בסיפור אליהו הנביא מול נביאי הבעל בכרמל, ועוד. במקרים אחרים אש מוצגת, לעתים, כתוצאה של זעם האל, כמו בסיפור של קרח ועדתו; או זעם האדם המחפש נקמה, כמו בסיפור שמשון הגיבור, ועוד. במקרים כאלה, האש מכלה וגורמת נזקים.

בקשו מהמשתתפים להבחין בין המקרים השונים של אש המופיעה כהתגלות אלוהית לבין מקרים של אש כביטוי לזעם.

הורו למשתתפים לסמן את הפעלים ואת שמות התואר המציינים את פעולת האש ואת כוחה וחוזקה (למשל: האש נופלת, מאכלת, מלחכת...).

 

שלב 2: אש בלתי מבוקרת

שאלו את המשתתפים: מהם יתרונותיה של האש המבוקרת עבור בני האדם? (למשל: האש מחממת, משמשת לבישול ולצלייה, להתכה וליצירה, לכיפוף ברזל, לבנייה.)

כיצד יכולה אש, שמקורה במדורה או בגחלים של מנגל, להזיק ליער? הסבירו כי באש בלתי מבוקרת ובאש הנובעת מזעם או מרשלנות טמונה סכנה גדולה.

 

שלב 3: אמנת השמירה על היערות

חלקו את המשתתפים לקבוצות ובקשו מהם לחבר אמנה הכוללת כללי זהירות לשמירה על היערות ולהגנה עליהם משריפות.

הנחו את הקבוצות לשתף ברעיונות את המליאה. הייחודיות של כל אמנה תתבטא בסדר הכללים, בניסוחם ובעיצוב.

הציעו למשתתפים להחתים כמה שיותר אנשים על האמנה. האמנה של הקבוצה שתצבור את מספר החתימות הגדול ביותר תיתלה במקום בולט בכיתה.

הסנה הבוער. צילום מתוך יוטיוב
הסנה הבוער. צילום מתוך יוטיוב