מה לי ולשמיטה? לכיתות ד'-י'

מהי משמעות המילה לשמוט? מציגים את הבסיס הערכי העומד מאחורי מצוות שנת שמיטה ודנים בערך החיובי ובתועלת הגלומה בהרפיה מדברים ושחרורם.
תוכני הפעילות מיועדים לצורכי הדרכה והוראה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מעבר לשימוש זה.
קבוצת גיל: כיתות ד'-י'
משך הזמן: שיעור אחד
 
 • שואלים את המשתתפים מה משמעות המילה "לשמוט".

 • מציגים את ההגדרה המילונית למילה שמיטה:
  1. איבוד אחיזה, שחרור מהידיים, הפלה
  2. עזיבה, ויתור, נטישה

 • מקיימים סבב אסוציאציות – מה מזכירה לי המילה שמיטה? כותבים על הלוח את האסוציאציות שעולות למילה (כולל ביטויים כמו "שמט את הלסת", שמט חוב, שמיטת כתפיים, מה עניין שמיטה אצל הר סיני?).

 • ממיינים את האסוציאציות בהקשרים השונים:
  שליליים – כמו נטישת משימה באמצע, נטישת חבר או חברה, ויתור על מאמץ
  החיוביים – דברים שטוב לנו לשחרר מחיינו, לעזוב (טינה, כעס, קיבעון).

 • מבקשים מהמשתתפים לתת דוגמאות למקרים שבהם שמטו דברים שעסקו בהם / רעיונות / תפיסות, ולשתף כיצד זה השפיע עליהם.

 • מציגים את הבסיס הערכי העומד מאחורי מצוות שנת שמיטה.

 • דנים בערך החיובי ובתועלת הגלומה בהרפיה מדברים ושחרורם.
איור אימוג'י מופתע. pixabay
שמט את הלסת. איור: pixabay