שנת שמיטה - מילות השיר

תוכני הפעילות מיועדים לצורכי הדרכה והוראה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מעבר לשימוש זה.

מאת לי גאון

 
עייפה עייפה
האדמה עייפה
עמוסה בשדות קטיפה
שהרוח מעיפה
משתמטת מברכה
לשנה של מנוחה
ממני וממך

עייפה עייפה
האדמה עייפה
מנצלת לטיפה
שהשמש מרעיפה
נעזבת במבוכה
ובשדות זרים בוכה
כמוני וכמותך

חרדה מרעידה
מסתירה כל זעזוע
היא סיבה למריבה
ומקום אחסון קבוע
לכל עץ וכל נטוע
לכאב וגעגוע
לשבים אל האפר

עייפה עייפה
האדמה עייפה
היא נשארת חשופה
לכף רגל יחפה
לשמיים מחכה
שירוו את השתיקה
שלי ושלך...