לשמוט או לא לשמוט

משחק עם בלונים שבו על הילדים לשמוט בלונים שעליהם כתובה פעולה שהיא שלילית לסביבה.
תוכני הפעילות מיועדים לצורכי הדרכה והוראה בלבד, ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מעבר לשימוש זה.
קבוצת גיל: כיתות ג'–ז'
משך הזמן: שיעור אחד

 
  • נותנים לכל ילד בלון ומחלקים את הכיתה לשתי קבוצות שוות. בקבוצה אחת יכתבו התלמידים על הבלונים שקיבלו פעילויות שמשפיעות לטובה על הסביבה ובקבוצה השנייה – פעילויות שמשפיעות לרעה על הסביבה (לדוגמה: נסיעה ברכב פרטי, כריית מחצבים, כריתת יערות, ציד, מִחזור, שיקום נחלים, בניית מאגרי מים, ניצול אנרגיית השמש, חיסכון במים, נטיעת עצים...).

  • כעת שתי הקבוצות יתחרו זו בזו: מערבבים את הבלונים ונותנים לכל אחת מהקבוצות מספר זהה של פעילויות חיוביות ושל פעילויות שליליות.

  • מבקשים מחברי הקבוצות להסתדר בשני טורים, כשכל אחד מחזיק בבלון. עורכים תחרות – המטרה היא להעביר את כל הבלונים לסוף הטור, לשמוט שם רק את הבלונים השליליים ואת הטובים להעביר חזרה לתחילתו.

  • צריך להעביר את כל הבלונים מיד ליד מעל לראש לסוף הטור בלי לשמוט אותם.

  • על השחקן שבסוף הטור לשמוט בכל פעם רק את הבלונים שכתובה עליהם פעילות המשפיעה לרעה על הסביבה.

  • השחקן שבסוף הטור מעביר רק את בלוני הפעילויות החיוביות מיד ליד בחזרה לראש הטור.

  • מכריזים על המנצחים – הקבוצה שמסיימת ראשונה וללא טעויות.

  • אוספים את כל הבלונים שנשמטו (הבלונים השליליים), מקריאים את הכתוב עליהם ומפוצצים אותם. מזמינים את התלמידים לנפח "בלונים טובים" נוספים על ידי הצעה של פעילויות חיוביות נוספות.

  • מסבירים מהי שמיטה ומדגישים ששנת השמיטה היא שנה של מנוחה ושיקום לאדמה אחת לשבע שנים, ושאנחנו "שומטים" בה את ההשפעות השליליות שלנו על האדמה, כפי שעשינו במשחק. שואלים – האם זה מספיק? מסבירים על פיתוח בר קיימה, ומספרים על פעילות קק"ל (אפשר להשתמש בבלונים ה"טובים" ולשייך את הפעילויות המתאימות לקק"ל).
איור: בלונים