מערך פעילות ראשון לילדי גן–כיתה ג': מחזור החיים של הפרפר