יער - גליון 1 - יוני 2002

גיליון יער מס' 1

השתנות רדיוס הגזע באיקליפטוס המקור בתגובה להשקיה

רון זליגמן, ניר עצמון, גבריאל שילר, פנחס פיין

כנימות העלה של הארז בישראל Cinara laportei ו-Cinara cedri

ניצה ספיר, עמי זהבי, פביאן עשאל וצבי מנדל

בחינת השפעת נפח מיכל הגידול על התפתחות שתילים של עצי יער במשתלה ובשטח

זוהר ליטמנוביץ', מיכל כצנלסון, ריטה טרחוב ויוסי ריוב

הדברת עשבים וברירנות אאוסט (סולפומטורון) למיני היער בנטיעות קק"ל

אבי טל, ברוך רובין, עמי זהבי, זוהר ליטמנוביץ ומיכל כצנלסון

* תמונת השער של גיליון 1:  עברית - אורן הצנובר ביער הקדושים. אנגלית - ברוש מצוי בהרי יהודה. צילום: חיים סהר