מהו עץ בוגר?

במגרש שייעודו מגורים, עץ בוגר הינו עץ שקוטר גזעו בגובה 1.3 מטר מעל 20 ס"מ. בשאר ייעודי הקרקע עץ בוגר הינו עץ שקוטר גזעו 10 ס"מ.


בעת פרסום ראשוני של תכנית בנייה מומלץ לבדוק אם יש בשטח התכנית עצים. גם אם העצים נטועים בחצר של בית פרטי כחלק מעצי הנוי, לאחר שניטעו והגיעו לנתונים כפי שצוין, הוא הופך למוגן ולא ניתן לכרות או להעתיק אותו ללא רישיון מפקיד היערות.

המעוניינים להגיש בקשה לכריתה או העתקה של אילן מוגן יפנו אל פקיד היערות האזורי המטפל בכך, על פי המקום בו נטוע העץ. כל בקשה לכריתה או העתקה של אילן מוגן תיבחן באופן מקצועי על ידי  פקיד היערות האזורי ובהתאם תינתן תשובה חיובית או שלילית.

במקרה שהתשובה הניתנת על ידי פקיד היערות האזורי אינה משביעה את רצון מגיש הבקשה, באפשרותו לפנות אל פקיד היערות הארצי/הראשי, ד"ר דוד ברנד, ולהגיש ערר על החלטת פקיד היערות האזורי.

ניתן להגיש ערר גם כהתנגדות לרישיון כריתה או העתקה שניתן על ידי פקידי היערות האזוריים למבקש רישיון זה.