דיווח על כריתה לא חוקית

דיווח על כריתה לא חוקית בתחום יער - יש לפנות למחלקת הפיקוח של קק"ל: 
02-9905561 |  02-9905637.

דיווח על כריתה לא חוקית בתחום עירוני - יש לפנות לפקיד היערות של משרד החקלאות:
03-9485816. לפרטים נוספים באתר משרד החקלאות »