דיווח על כריתה לא חוקית

דיווח על כריתה לא חוקית בתחום יער 
יש לפנות למחלקת הפיקוח של קק"ל:  02-9905561 |  02-9905637.

דיווח על כריתה לא חוקית בתחום העירוני  ו/או בשטחים הפתוחים 
יש לפנות לפקיד היערות של משרד החקלאות:
03-9485816. לפרטים נוספים באתר משרד החקלאות »