מהי פקודת היערות?

בהתאם לאמנה שנכרתה בין מדינת ישראל לבין קרן קימת לישראל ב-28.11.1961 נאמר בסעיף 10 "הכשרת מקרקעי ישראל וייעורם ירוכזו בידי קרן קימת לישראל שתקים לשם כך מינהל פיתוח קרקע וכו' ובסעיף 12 " ואולם שר החקלאות יוסיף להיות ממונה על ביצוע פקודת היערות 1926, באמצעות מינהל הפיתוח".

נוהל עבודת פקיד היערות ובו דרכי פעולה ורישוי המתחייבות מהסמכות שהוענקה לעובדי אגף הייעור ליישום הוראות החוק כפי שהן מפורטות בפקודת היערות.

בנוהל ישנה התיחסות נפרדת לכול אחד מהנושאים הבאים:

  • רשיונות כריתה, נטילה והובלה.
  • רשיונות רעייה בשמורות יער וביערות נטועים.
  • טיפול בעבירות על פקודת היערות.
  • גבייה.
עזרו לנו להגן על העצים. צילום: פנינה לבנון