קק"ל ויערות ישראל

ביום היערות הבינלאומי הבינלאומי מתקיימות מגוון פעילויות מקומיות, ארציות ובינלאומיות בנושא היער. עם זאת חשוב לציים כי בקק"ל כל יום הוא יום היער, ומפעל הייעור של קק"ל מתקיים לאורך כל השנה. היער משמר מים, קולט את מי הגשמים ומונע סחף קרקע. בהשוואה לשטחים פתוחים אחרים, כמו שטחי מרעה, חקלאות וכמובן שטח בנוי, שטחי יער מונעים נגר מוגבר. ללא היערות, מי הגשם היו עלולים לזרום לים ולסחוף עימם קרקע וחומר אורגני.

מעבר לתרומה למשק המים, ליערות יש תפקידים רבים נוספים: יצירת שירותי נופש בטבע, עיצוב הנוף, תמיכה במגוון הביולוגי, החלשת אפקט החממה על ידי קיבוע פחמן ושחרור חמצן, תועלות כלכליות (מרעה, תפוקת עץ, תיירות), שמירה על שטחים פתוחים, הגנה על עצי ארץ ישראל, שימור ושיחזור נופי מורשת, שיקום אקולוגי של בתי גידול פגועים, חיזוק הזיקה של הציבור לטבע, יצירת אזורי חיץ למניעת רעש, זיהום אוויר ומפגעי נוף.

מפעל הייעור של קק"ל כולל ניהול מערכות אקולוגיות שבהן יער, חורש ושטחים פתוחים בהיקף של יותר מ-1.6 מיליוני דונמים. קק"ל נדרשת להתמודד עם איומים רבים בהגנה על היערות – שיטפונות, בצורת, שריפות, מחלות, מזיקים, מינים פולשים ולחצי פיתוח. הודות לפעילות קק"ל, ישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם שיש בה כיום יותר עצים משהיו בה לפני מאה שנה. במשך למעלה מ-110 שנות פעילותה נטעה קק"ל, בסיוע ידידיה ברחבי העולם, כ-240 מיליון עצים, חלקם באזורים שאיש לא האמין שיערות יכולים להתקיים בהם.

סיפורו של מפעל הייעור של קק"ל הוא סיפורם של דורות של יערנים, אנשי חזון ואנשי עמל. הם ראו בייעור שליחות, ובנטיעת עץ חוויה. זו אותה חוויה שכל ילד שגדל בישראל סופג גם היום. נוף היער הנוכחי הוא תוצאה של חלום, מאבק ויכולת מקצועית גבוהה.

קק"ל, שזוהתה מראשיתה עם נטיעת עצים, עוסקת כיום במגוון תחומים נוספים, ביניהם פיתוח החקלאות, חיזוק הפריפריה, יצירת מקורות מים וכן חינוך לציונות ולאקולוגיה. ועדיין, הייעור נותר גם בימינו ענף מרכזי בעשייה. קליטת קהל ביערות, אספקת שירותי נופש, טיפוח היערות, חידוש יערות בוגרים, התאמת היערות לאיומים של שינויי אקלים, שמירה על ערכי טבע ואתרי מורשת – כל אלה מהווים נדבך עיקרי בפעילות קק"ל.

תנופת הייעור העיקרית בישראל החלה בשנות ה-50 וה-60 של המאה העשרים. מדיניות הייעור ומטרות הנטיעה השתנו במהלך השנים, בהתאם לצורכי השעה. מגוון המינים הניטעים גדל בנטיעות החדשות. חלקם של מינים רחבי-עלים מקומיים הולך וגדל, והיערות הופכים למעורבים יותר.

תורת ניהול היער שפיתחה קק"ל מסייעת למקבלי ההחלטות להבטיח את שגשוגו של היער. תורה זו מבוססת כיום על ניהול יער בר קיימא מוכוון מטרה, בהתאם לייעוד השטח. בקק"ל רואים ביער מערכת אקולוגית, המורכבת ממגוון צמחים ובעלי חיים, ומציבים את ערכי הטבע כגורם מרכזי. היערות הם בעלי מבנה מורכב, רב-מיני ורב-גילי. חילוף הדורות נעשה באופן הדרגתי, והתחדשות היער נשענת ככל האפשר על תהליכים טבעיים.