מן הארכיון: מתי הגיעו ארצה המינים הפולשים הוותיקים?

מאת: עמירם זהבי

אנו רגילים "להאשים" את מחלקת הייעור הבריטית בהבאה ונטיעה של שיטה כחלחלה, אילנתה בלוטית ועצים פולשים אחרים. והנה, כבר בדו"ח הראשון של
Department of Agriculture & Fisheries: Palestine מ-16 במרס 1922, מפרטE.R. Sawer
(חתום: Director of Agriculture), את רשימת המינים הזרים שכבר מתרבים באופן טבעי בארץ, והוא מונה את המינים הבאים תחת הכותרת exotic species now sub-spontaneous:
Melia azedarach, Acacia saligna, Parkinsonia aculeata, Robinia pseudoacacia, Acacia farnesiana, Ailanthus glandulosa, Cupressus sempervirens )Appendix XVII: The Forest Flora).

הלל אופנהיימר דן במאמרו ב"ליערן" (1959) בחידושיו היערניים של אהרן אהרנסון, ובין השאר מציין כי אהרנסון הביא לתחנת הניסיונות בעתלית (כנראה בסביבות 1910) את השיטה הכחלחלה (Acacia saligna=cyanophilla) והאזדרכת המצויה Melia azedarach.

אני מציג כאן תצלום מ-1888 שפגשתי לאחרונה, בכותרת "פרדס ביפו", ובו נראים בברור עץ אילנתה ועץ אזדרכת גדולים; בכך הוקדם המועד הידוע של הימצאות מינים אלה בארץ. בהיעדר התייחסות אז לנושא מערכות אקולוגיות, המשיכו יערנים וגננים לנטוע את העצים המצליחים הללו עוד במשך שנים רבות.

מקורות:
אופנהיימר, ה' (1959): אהרן אהרנסון כסולל דרך לייעור הארץ (לרגל 40 שנה למותו). ליערן 9
(1-2), 3- 9.

Harper, H.A. 1888: Walks in Palestine. Photos by C.V. Shadbolt
Sawer, E.R., 1922: A Review of the Agricultural Situation in Palestine. Department of Agriculture and Fisheries.