יער - גיליון 10 יוני 2008
 • בפתח הגיליון

  כמה מבין המאמרים שבגיליון שלפניכם עוסקים ביחסים המורכבים שבין סלע, קרקע, מים וצמח, ובהשפעה האפשרית של אלה על הנוף הצמחי

  מידע נוסף
 • שינויים בתכונות הקרקע הנובעים מכיסוי הצומח בשטחים הפתוחים ברמת הנגב

  מאת אלי צעדי

  מידע נוסף
 • האבא של הדובדבנים

  יורם גולדרינג ועמירם זהבי

  מידע נוסף
 • התייבשות והתאוששות של עצי אלון מצוי בישראל לאחר רצף של שנות בצורת

  נאוה סבר וגידי נאמן

  מידע נוסף
 • יחסי גשם-נגר ממדרונות באזור צחיח: 1. בחינת שיטות להגדלת יבול הנגר השנתי

  משה גטקר, שמואל ארבל, רן מולכו, יצחק משה, מוטי שריקי וארנון בן-דרור

  מידע נוסף
 • יחסי גשם-נגר ממדרונות באזור צחיח: 2. ניתוח כמותי של הנגר הסופתי לתכנון קצירי נגר בשׁיחים

  משה גטקר, שמואל ארבל, רן מולכו, יצחק משה, מוטי שריקי וארנון בן-דרור

  מידע נוסף
 • התכונות ההידרולוגיות של הסלע המשפיעות על התפתחות הצומח הטבעי ברמת הנדיב

  מאת מני בן-חור

  מידע נוסף
 • הרכבת אורן הצנובר על אורן ירושלים כאמצעי להתגברות על בעיות קרקע

  יורם גולדרינג ועמי זהבי

  מידע נוסף
 • השפעת נטיעה מוקדמת על קליטה והתפתחות שתילי עצי היער

  זוהר ליטמנוביץ, אלכס פרדקין, תמרה חתמה ומיכל כצנלסון

  מידע נוסף
 • התנוונות ותמותה של עצי ארז ביער ובגן הנוי

  מאת ציון מדר

  מידע נוסף
 • מן הארכיון: מתי הגיעו ארצה המינים הפולשים הוותיקים?

  מאת עמירם זהבי

  מידע נוסף
 • שיקום צמחיית בר בצפון ירושלים

  ענת מדמוני, יוסי ריוב ואנה גודנובה

  מידע נוסף
 • לזכרם: דברים לזכר אביבה רבינוביץ' ולזכר ווחיד קפישה ז"ל

  לחצו לכניסה

  מידע נוסף