בפתח הגיליון

לקוראים שלום,

כמה מבין המאמרים שבגיליון שלפניכם עוסקים ביחסים המורכבים שבין סלע, קרקע, מים וצמח, ובהשפעה האפשרית של אלה על הנוף הצמחי.

אלי צעדי מציג את הנוף המדברי המוכר של שיחים הפזורים במרחב, כתואמים את המודל "מקור-מִבלע" ומתנהגים לפיו: המרחב שבין גושי הצומח הוא קרקע שבין גרגיריה קרום של מיקרואורגניזמים שונים, בפרט אצות כחוליות, והוא משמש מקור אשר מספק מים וחומרי הזנה לגושי הצומח העילאי, המשמשים מבלע. המחבר בחן את התנהגותם של שני סוגי כיסויי קרקע אלה במדדים פיזיקליים שונים ומראה שאכן אפשר לנתח את היחסים ביניהם על פי המודל מקור-מבלע.

את הקשר שבין עוצמת הגשם לעוצמת הנגר מציגים גטקר וחובריו לפי ניתוח מדידות של 10 שנים, בשני מאמרים. במאמרם הראשון הם מראים את השפעת הכיסוי הצמחי של הקרקע על מידת הנגר, בעקבות טיפולים יזומים בכסות הצמחייה. יש מתאם גבוה בין שני הערכים, המאפשר לחשב ולצפות את מידת הנגר על פי כמות הגשם. טיפולי הקרקע מאפשרים להגדיל את כמות הנגר.

במאמרם השני המחברים מנתחים את ההסתברות לרמות נגר שונות במדבר על פי ההסתברות לסופות גשם בעוצמות קיצוניות. תוצאות המחקר יכולות לסייע למתכנני שיחים ולימנים במדבר לבנות מתקנים לאיסוף נגר העמידים בפני אירועי גשם ונגר קיצוניים.

מני בן-חור מנתח את מבנה הסלעים השונים הבונים את רמת הנדיב, בוחן את יכולתם להכיל מים ואת מידת חדירת שורשי עצים לתוך סלעים אלה.

כמה מאמרים עוסקים בבעיות עצי היער והחורש:
נאווה סבר וגידי נאמן בוחנים את ההתייבשות וההתאוששות בעצי אלון מצוי בחורש הטבעי בעקבות הבצורת האחרונה, ואת ההשלכות לחורש בהיבט הרב-שנתי. מסקנתם היא, שהאלונים ככלל מתחדשים ותופעה זו היא שגרתית.

יורם גולדרינג ועמירם זהבי ניסו לפתור את בעיית ההצהבה וההתנוונות של אורן הצנובר בקרקעות גיריות באמצעות הרכבת נבטי אורן הצנובר על אורן ירושלים. המחברים מציגים תוצאות ראשוניות מעודדות. תופעה דומה, של התנוונות ארזים בקרקע גירית, מראה גם ציון מדר, תוך ניתוח ההתנוונות בעומדי ארז ביערות.

ליטמנוביץ וחובריו, כחלק מעבודתם על ביסוס נטיעות צעירות ביער, מציגים את היתרונות שבנטיעה סתווית, כל עוד הקרקע חמה והשורשים יכולים להתפתח במהירות, בהשוואה לנטיעת החורף המקובלת זה עשרות שנים.

ולסיום, ניסיון מעניין בתחום שמירת טבע ומעורבות קהילתית מתארים ענת מדמוני, יוסי ריוב ואנה גודנובה, המציגים חלקת מפלט בצפון ירושלים (שכונת נווה יעקב), שאליה מביאים צמחי בר מהאזור, בעיקר נדירים או בסכנה, אשר נעקרים בעקבות בנייה.

קריאה נעימה,
העורכים