הרכבת אורן הצנובר על אורן ירושלים כאמצעי להתגברות על בעיות קרקע

מאת: יורם גולדרינג ועמי זהבי, אגף הייעור, קק"ל, אשתאול yoramg@kkl.org.il

רגישותו של אורן הצנובר Pinus pinea L. ליובש ולקרקעות עתירות גיר מגבילה במידה רבה את תחומי גידולו האפשריים. הרכבה של אורן זה על אורן ירושלים ככנה עשויה להרחיב מאוד את אפשרויות הנטיעה ביערות, בזכות התאמתו של אורן ירושלים לתנאים השוררים ברוב אזורי הארץ. הרכבת נבטים של אורן הצנובר על אורן ירושלים הניבה 14 שתילים שהתפתחו כראוי, שישה מהם נשתלו ב-2002 ושמונה ב-2004. שתילי היקש – אורן הצנובר לא מורכבים – נשתלו ב-2002.

חלקת הניסוי היא ביער אשתאול על רנדזינה בהירה. למרות תופעת "בקבוק הפוך", שהתפתחה באזור ההרכבה, התפתחותם של השתילים טובה מאוד והגובה הממוצע שלהם כיום (213.3 ס"מ) כפול מעצי אורן הצנובר שנשתלו במקום כהיקש (126.6). השתילים שנשתלו שנתיים באיחור מגיעים כמעט לגובהם של שתילי ההיקש (111.3).

במהלך השנים הקרובות נוכל לדעת אם ההרכבה מתבססת ואם העצים מתגברים על בעיית ההצהבה האופיינית לאורן הצנובר בקרקע זו.

 למאמר המלא