שיקום צמחיית בר בצפון ירושלים

מאת:
ענת מדמוני – המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה Madmony@agri.huji.ac.il
יוסי ריוב – המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה Riov@agri.huji,ac.il
אנה גודנובה – החברה להגנת הטבע, ירושלים A_godneva@yahoo.com

צפיפות האוכלוסייה בארץ, שהיא מהגבוהות בעולם, ופעילות אנושית אינטנסיבית (במיוחד בנייה וסלילת כבישים), גורמים להיעלמות הסביבה הטבעית ולנזק בלתי הפיך למגוון הביולוגי. מינים של צמחי בר נדירים ואנדמיים נכחדים ושטח תפוצתם מצטמצם. בישראל מגוון עצום של צמחי בר, כ-2,600 מינים, מתוכם 257 מינים מוגנים, חלקם בעל התאמה לבתי גידול יובשניים וקשים. אובדן של מינים רבים במהלך הפיתוח יביא ליצירת סביבה מעוטת מינים לדורות הבאים.

על רקע זה הוקמה בשנת 2001 "שמורת" פרחי הבר בצפון ירושלים, באזור ספר המדבר. הרעיון נולד במהלך מבצע להצלת צמחי בר, ביניהם צמחים נדירים ומוגנים שגדלו באתר המיועד לבניה בגבעה הצרפתית. שכבת הקרקע העליונה המכילה זרעים, פקעות ובצלים, הועברה מאתר הבניה לשטח מוזנח של כ-20 דונם, הנושק ליער פסגת זאב – נוה יעקב (יער מיר). היוזמה להקמת השמורה באה ממתנדבים תושבי שכונת נוה יעקב, ביניהם עולים מחבר העמים, חרדים, חילוניים וגם מתנדבים מחו"ל, המתחזקים אותה עד היום. השמורה נתמכת על-ידי החברה להגנת הטבע, עיריית ירושלים, המשרד לאיכות הסביבה, קק"ל ותורמים פרטיים. במקום גדלים כיום עשרות מינים של פרחי בר מצפון ירושלים, ובהם נדירים ומוגנים.

המטרה העיקרית של הפרויקט היא לשחזר ולשקם את הנוף הטבעי של האזור ולהציל מינים נדירים ומינים של פרחי בר מאזור ירושלים הנתונים בסכנה. בשיתוף פעולה הדוק עם קק"ל מתוכנן לאחד את שמורת פרחי הבר ויער מיר ליחידה רצופה של שטח פתוח.

מטרות נוספות הן לשמש מקום להוראה ולקירוב הקהילה השכנה אל הטבע. בעונת הפריחה מתקיימים במקום סיורים והשתלמויות לתושבי השכונה, ולאנשי גינון, וכיתות בתי ספר מגיעות באופן קבוע ללימוד ולעזרה בתחזוק השמורה.

המחקר בשמורה נמצא בחיתוליו; עד כה נאספו נתונים לגבי הנבטה וגידול מספר מיני צמחים בסביבה מבוקרת. המטרות המיידיות הן למפות את הצמחים הגדלים בה, לערוך מעקב אחר מחזור החיים שלהם: נביטה, צמיחה, פריחה, חנטה והפצת זרעים, לאסוף נתונים אקלימיים, לאפיין את הקרקע ולהקים מאגר נתונים ממוחשב. בשלב השני יוקם בנק זרעים של מיני פרחי בר מוגנים ונדירים על מנת לשמר את המגוון הגנטי שלהם ותלמד הנביטה והגידול שלהם בבית גידול משוחזר-טבעי.

 להורדת המאמר המלא