השפעת פנות המדרון על הדיות של אורן ירושלים ביער יתיר

מאת: גבריאל שילר, דויד אונגר, יוסי משה וניר עצמון, המחלקה למשאבי טבע, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, בית דגן vcgabi@netvision.net.il

המחקר בחן את צריכת המים של עצי אורן ירושלים הגדלים ביער יתיר. המדידות בשיטת פולס החום בוצעו בשלוש חלקות הממוקמות בתנאים טופוגרפיים שונים ובהן 30 עצים בדונם בגיל 3±34 שנים. לצורך המדידה נבחרו בכל אחת מהחלקות שמונה עצים שגודלם (קוטר הגזע, גובה העץ, אורך ורוחב הכותרת) דומה ככל האפשר לגודלו של העץ הממוצע. המדידות בוצעו במשך 132 יום מ- 14.02.2004 ועד 07.06.2004 וכן במשך 227 ימים החל ב-04.11.2004 ועד 18.06.2005. מנתוני המדידות חושבה הדיות השעתית והיומית.

התוצאות הראו כי בשנה ההידרולוגית 2003/4, שנה שחונה יחסית (231.0 מ"מ גשם) היה הבדל ניכר ומובהק במידת הדיות בין החלקות הממוקמות בתנאים טופוגרפיים שונים: הדיות בשעות האור (06:00-19:00) של דונם יער במשך 132 ימי המדידה הסתכמה לכדי 101.5 מ"מ בחלקה שבפנות הדרום-מזרחית; 57.8 מ"מ בחלקה שבפנות הצפון-מערבית; ו-76.6 מ"מ בחלקה מישורית. בשנה ההידרולוגית 2004/5, שהיתה גשומה יחסית (373.5 מ"מ גשם) הדיות במשך 227 ימי המדידה הסתכמה לכדי 126.1 מ"מ בחלקה שבפנות הדרום-מזרחית; 137.6 מ"מ בחלקה שבפנות הצפון-מערבית; ו-141.1 מ"מ בחלקה מישורית. ההבדלים בין החלקות בדיות היומית אינם מובהקים.

 להורדת המאמר המלא