יער - גיליון 11 - מאי 2009
 • דבר העורכים

  ד"ר עמי זהבי ואריה הניג

  מידע נוסף
 • אקוטיפים של אורן ירושלים ביתיר: סיכום ביניים

  גבריאל שילר וניר עצמון

  מידע נוסף
 • גורמי התנוונות ותמותה של עצי חרוב מבוגרים ביער ובגן הנוי

  ציון מדר, ניצה ספיר, סוהייל זיידאן ועמי זהבי

  מידע נוסף
 • גורמים המשפיעים על הקליטה וההתפתחות של עצי אלון התבור מועתקים

  ניר הר, המחלקה לקרקע ומים, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית, רחובות

  מידע נוסף
 • השפעת פנות המדרון על הדיות של אורן ירושלים ביער יתיר

  גבריאל שילר, דויד אונגר, יוסי משה וניר עצמון

  מידע נוסף
 • לזכר נעדרים: על גיל ספיר ז"ל

  מאת ישראל טאובר

  מידע נוסף
 • מציאות בוטניות: אולמוס שעיר בנחל האלה

  עמי זהבי, יורם גולדרינג וחיים סהר

  מידע נוסף
 • על מיני קזוארינה הגדלים בישראל

  מאת אברהם ויינשטיין

  מידע נוסף
 • צמחים מעוצים כמעצבי נוף והשפעתם על הצמחייה העשבונית בחורש הים-תיכוני בהר מירון

  הראל אגרא וגידי נאמן

  מידע נוסף