צמחים מעוצים כמעצבי נוף והשפעתם על הצמחייה העשבונית בחורש הים-תיכוני בהר מירון

מאת: הראל אגרא, החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, הפקולטה למדעים והוראתם, אוניברסיטת חיפה agra10@bezeqint.net
גידי נאמן, החוג להוראת הביולוגיה, הפקולטה למדעים והוראתם, אוניברסיטת חיפה אורנים
gneeman@research.haifa.ac.il

המחקר האקולוגי מתמקד בעיקר בהשפעת הסביבה על האורגניזם, ואילו התהליכים שדרכם משפיעים האורגניזמים על סביבתם, שבהם מתמקד המחקר הנוכחי, זכו לתשומת לב מעטה בלבד. אורגניזמים המשפיעים על סביבתם בכך שהם משנים את זמינות המשאבים עבור מינים אחרים במערכת נקראים "מהנדסי סביבה" (Ecosystem engineers). מינים מעצבי נוף (Landscape modulators), או בקיצור LM, הם מהנדסי סביבה אשר משנים את הפסיפס הנופי, תוך שהם יוצרים כתמים בנוף, שבהם זמינות המשאבים ותפוצת מיני אורגניזמים אחרים שונה מאשר ברקע או בכתמים אחרים.
במחקר זה בדקנו את ההשפעה של עצים ירוקי-עד, שהם LM דומיננטיים, על עושר המינים המקומי של צמחים עשבוניים בחורש הים-תיכוני. השפעה זו נבדקה בחלקות שכללו את ארבעת הטיפולים הבאים: כריתת עצים ורעיית בקר; כריתת עצים ללא רעיית בקר; ללא כריתה, אך עם רעיית בקר; ללא כריתה וללא רעיית בקר. בכל החלקות נבדק עושר המינים של הצמחים העשבוניים בשני טיפוסי כתמים: כתם מעוצה (השטח מתחת לחופת עץ או המקום שממנו נכרתה) וכתם עשבוני (השטח שאינו מתחת לחופת עץ). המחקר נערך במרום הגליל, בשוליים הצפוניים של שמורת הטבע הר מירון, בשטח הנתון לרעיית בקר מתונה.

תוצאות המחקר מראות, כי ל-LM יש השפעה שלילית דרמטית על עושר המינים, אולם השפעה זו נעלמה במהרה בעקבות כריתת העצים מעצבי הנוף. כמו כן, נמצא קשר בין מיני צמחים עשבוניים מסוימים וכן בין קבוצות פונקציונליות של צמחים לבין טיפוסי הכתמים והטיפולים השונים. חשובה במיוחד התגובה השונה של מיני צמחים נדירים, הבדלים הנובעים מהנישות הייחודיות שלהם. המסקנה המעשית של המחקר היא, כי על פי המטרה של מדיניות שמירת הטבע, ניתן להשפיע באופן מכוון על הרכב חברת הצמחים העשבוניים ועושר המינים שלה על ידי ויסות ההשפעה של הכתם המעוצה באמצעות טיפולים ממשקיים, כמו כריתה ורעייה. תוצאות המחקר מדגישות את חשיבות הדו-קיום של כתמים שונים זה לצד זה, על מנת לשמר את המגוון הביולוגי הגבוה במערכת האקולוגית של החורש הים-תיכוני.

 להורדת המאמר המלא