גורמים המשפיעים על הקליטה וההתפתחות של עצי אלון התבור מועתקים

מאת: ניר הר, המחלקה לקרקע ומים, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית, רחובות nirh@kkl.org.il

במהלך חורף-אביב 2006 הועתקו על ידי קק"ל 928 עצים, מרביתם אלון התבור (838), מסביבת צומת המוביל בגליל התחתון, כהכנה להרחבת הצומת, אל מדרון סמוך המצוי מזרחית לביר אל-מכסור. ההעתקה על כל שלביה ותוצאותיה תועדה בפירוט, והנתונים שנאספו שימשו בסיס לניתוח הגורמים שהשפיעו על קליטת העצים ומידת התפתחותם. גיזום העצים לקראת ההעתקה נעשה בתקופת התרדמה, בחודש ינואר 2006; מהלך העקירה, ההובלה, הכנת השטח והנטיעה נערכו במשך כחודש והסתיימו תוך שלבי הלבלוב הראשונים, בתחילת חודש מרס.

סקר מקדים של בתי הגידול נערך בשטח המיועד להעתקה כבסיס לתכנון הנטיעה. הוגדרו שמונה יחידות על-פי הרכב ומבנה הסלע, הקרקע וחברת הצמחים המקורית. נכללו יחידות של אבן גיר וקרקע טרה רוסה עם צומח עשבוני וכן קירטון המכוסה נארי או קירטון חווארי, עם קרקע רנדזינה וצומח של בני שיח ועד שיחים. מיקום הנטיעות נעשה בהתאם לעקרונות של העתקה לבית גידול הקרוב ככל האפשר בתכונותיו לבית הגידול המקורי, הנראוּת וההשתלבות הנופית, פגיעה מזערית בשטח ויעילות בעבודה. העצים מוספרו, נרשמו ממדי כל עץ ומצב שורשיו, נרשם אתר גידולו המקורי וסומן מיקומו המדויק בשטח הנטיעה. מפת סקר הקרקע עם מיקום העצים שימשה בסיס להמשך המעקב. נפרסה מערכת השקיה של טפטוף טמון ונערכו השקיות שבועיות בשילוב עם כמה השקיות הרוויה במהלך הקיץ.

בקרה על כמויות ההשקיה נערכה בעזרת טנסיומטרים, תוך מעקב על מצב העצים. בשנה הראשונה ניתנו 19 ליטר לעץ ליום בממוצע; בשנה השנייה הכמות גדלה ל-46 ליטר. מתוך עצי אלון התבור שהועתקו אל המדרון, 96% נשארו בחיים בשנה הראשונה, ומרביתם הראו צימוח נמרץ יחסית. הגורמים העיקריים שהשפיעו לחיוב על הקליטה היו מועד העתקה מוקדם, איכות טובה של בית השורשים, מידות קוטר וגובה נמוכות וגזע יחיד לעץ. בתי הגידול בשטח הנטיעה שהשפיעו לחיוב, הכילו קירטון שאינו חווארי המכוסה נארי, וקרקע שאינה עמוקה. בבתי גידול אלה, לאחר חפירת בור הנטיעה, נוצר כיס קרקע בסלע נקבובי יחסית, הדומה בקירוב למבנה של בית הגידול המקורי.

 להורדת המאמר המלא